Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 29 30 31 32 33 34 35 36 56 84 111
Počet objektů v databázi: 3323

Zámek Býchory

Cena: 15 000 000 Kč
detail

Zámek Lázně Bělohrad

Na místě zámku kdysi stávala dřevěná tvrz Koštofrank. Jan Škopek z Bílých Otradovic ji přestavěl ve tvrz kamennou, pro jejíž bílé zdi ji poddaní nazývali Bílým hradem-Bělohradem, z čehož vznikl název města. V barokní zámek nechal tvrz přestavět Berthold Vilém z Valdštejna. Přestavbu vedl stavitel…

detail

Hotel Merkur

Jedná se o bývalý hotel Merkur. Poté co přestal sloužit k hotelovým účelům, vznikla zde velice problématická černá ubytovna. Ubytovna byla ke konci roku 2014 (možná 2015) zrušena a nyní je v majetku města a čeká na využití.Na budově je pamětní deska, která upozorňuje, že v místech hotelu stál dům…

detail

Přádelna Fezko

2011 - Do tohoto roku fungovala v budově výroba kožešin. 1938 - Budova přádelny byla postavena roku 1938. Nahradila původní vyhořelé přádelní haly. Stavba byla provedena Podnikatelstvím staveb Strakonice, arch. Čeňkem Prokopem a stavebním inženýrem Ladislavem Prokopem. Budova ve funkcionalistickém…

detail

BD Dejvická 184

Bytový dům má projít v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí s plánovaným termínem dokončení v roce 2018. Letos by městská společnost SNEO, a. s. ráda dokončila změnu územního rozhodnutí a následně získala stavební povolení. Původně se předpokládalo, že rekonstrukce bude zahrnovat také výstavbu…

detail

Chata Kořenov 29

Typická horská chata, stále ještě zachovalá

detail

Vila továrníka Spira

Bývalá vila továrníka Spira, poté hotel Golf, hotel Green, dnes prázdné. V majetku obce.

detail

Zámek Dřínov

Existence tvrze se dokládá již roku 1414, kdy odsud majitel podnikal přepady okolních usedlostí. V letech 1653-1667 buď Skrbenští z Hříště nebo Přepysští z Rychmburka přestavěli tvrz na menší renesanční zámeček, jehož základy budou ukryty v dnešním východním a jižním křídle. Dílem Walderodů, kteří…

detail

Zámek Dobrohoř

Ves Dobrohoř (zvaná dříve Egerbeř) je poprvé připomínána jako příslušenství hradu Landštejna roku 1487. Součástí landštejnského panství a později fideikomisního statku byla Dobrohoř až do moderní doby. Minimálně od 18. století zde existoval poplužní dvůr spravovaný po opuštění hradu ze Starého…

detail

Dětský tábor Maxov

Zchátralý areál rekreačního střediska v Maxově u Radvance

detail

Výrobní haly dolu Mikšov - Kaňon

V katastru obce Leštinka se na poměrně malé rozloze nacházelo několik velkých lomů, kde se prováděla těžba žulového kamene. Do těchto lomů docházeli pěšky a na kolech dělníci ze širokého okolí. Jedním z největších lomů byl lom Mikšov. Později zvaný „Kaňon“. Těžba kamene se stále zvyšovala a byla…

detail

Bytový dům Chrastavská 267

Nevyužívaný bytový dům.

detail

Masokombinát Kladno

Když se na Kladně řeklo "Masokombinát", dostala se Vám vždy stejná odpověď. Budova dříve sloužil jako ubytovna pro zaměstnance podniku Masokombinát Kladno, poté sloužila jako ubytovna, a posléze se z ní stalo ghetto, byla jedním ze symbolů sociálně vyloučených lokalit v Česku. Přežívala zde rómská…

detail

Obora Vysokých škol

Jedná se o bývalou oboru Vysokých škol, dnes dlouhodobě neobydleno.

detail

Textilana Liberec

Bývalý areál textilní továrny Textilany. V letech 2003 až 2004 byl celý areál zbourán. Zůstává poslední budova, která je prázdná, spodní patro zazděné a z části oplocené.

detail

Freyův dvůr

Historie - První zmínka o Vysočanech samotných pochází z roku 1239, kdy Václav I. daroval témuž konventu 128 vsí a mezi nimi i Vysočany. Kladrubští benediktíni však posléze začali takto nabytý majetek po částech prodávat, což zapříčinilo velikou rozmanitost vlastnických vztahů. Ve Vysočanech se v…

detail

Bytový dům Plzeňská 794

Na plánu je rekonstrukce, viz odkazy.

detail

Seninský mlýn

Známý též jako Miláků mlýn.

detail

Pivovar Vsetín

Cena: 10 000 000 Kč
detail

Zámek Polanka nad Odrou

2009 - Neboť šest restiuentů nemá o obnovu zámku zájem, objevil se znovu plán na demolici. Proti tomu vznikl v obci odpor. Skupina mladých lidí z Polanky se pokouší jeden z mála objektů ze 17. století na území Ostravy zachránit. Pokud ale nenajdou rychle investora, který by dokázal objekt, který je…

detail

Harrachův pivovar Janovice

Jako datum založení pivovaru je někdy uváděn rok 1584. Harrachové po koupi panství výnosnou výrobu piva nejen zachovali, ale vybudovali větší pivovar samostatně, v budovách oddělených od zámku. V 19. století, v období přechodu na průmyslovou pivovarnickou výrobu, majitelé pivovar rozšířili a…

detail

Ledárny Braník

Ojedinělá technická památka Prahy 4. Pozdně secesní průmyslový areál v pražské čtvrti Braník, při pravém břehu Vltavy. Branické ledárny pocházejí z let 1909 - 1911, jejich nezaměnitelnou podobu jim vtiskl architekt Josef Kovařovič. Pro jejich výstavbu bylo vybráno jedno z nejstudenějších míst…

detail

Cihelna U háje

Původnim majitelem cihelny byl Antonín Koločník. V roce 1920 cihelnu, č.p. 433, prodal stavitel Zourek J. Veselému z Molitorova. Posledním nájemcem této samoty byl molitorovský zahradník Fr. Kruliš, (1911- 1993), který zde i zemřel. Od té doby objekt chátrá.

detail
1 29 30 31 32 33 34 35 36 56 84 111