Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 21 30 31 32 33 34 35 36 41 61 81
Počet objektů v databázi: 2429

Salmův mlýn

Mlýn pochází z 2. poloviny 19. století. Francisova turbína je zřejmě z r. 1907. Od roku 1776 byl v majetku rodu Salmů, kteří jej kromě let 1781 – 1792 vlastnili až do roku 1945. Od té doby mlýn spíše chátrá. 2016 - mlýn patří městu, ale v rámci restitučního řízení se Salmovou rodinou se jedná o…

detail

Továrna Ergon

Torzo továrny na výrobu zdravotnických pomůcek státního podniku Ergon z konce 80. let, stavba nikdy nebyla nedokončena. Posléze objekt vlastnilo ěnkolik majitelů, nikdo však ve stavbě nepokračoval, budova se tak stala terčem zlodějů kovů a útočištěm bezdomovců. Připravuje se demolice továrny a na…

detail

Oranžerie Habrovany

Krátce po přestavbě zámku v Habrovanech byl východně pod ním cca v roce 1825 založen na břehu rybníka nevelký přírodně krajinářský park s výsadbou významných dřevin. Jeho menší část při SV hranici sloužila jako zámecké zahradnictví a ovocný sad. V koncepci přírodně krajinářského pojetí byla v parku…

detail

Chládkova vápenka

Vápenka stojí při silnici z Jimramova na Korouhev, v katastru Trhonic, a v jejím okolí býval lom. Funkcí vápenky bylo zpracovávat vápno vytěžené v okolí Jimramova. K výstavbě došlo došlo v roce 1901 a jméno dostala podle majitele Chládka z č. 6. V té době v katastru obce fungovaly další 4 vápenky …

detail

Prostředkovice - špýchar

Jedná se o dochovaný rychtářský špýchar pozdně středověkého typu s rytým letopočtem 1581 v šambráně střílnového okna. Objekt špýcharu byl výrazně upraven po požáru v roce 1957. Opevněný rychtářský špýchar pozdně gotického typu z r. 1581 náležející k usedlosti čp. 13 bývá mnohdy neprávem pokládán za…

detail

Pivovar Třemešek

Pivovar byl postaven v 19. století advokátem Ulrichem, který koupil Tremešský zámek v roce 1870. Stavba nového pivovaru u Tremešského zámku začala už v roce 1871 a byla realizována v tehdy módním „hradním“ slohu. Průmyslové budovy tehdy znázorňovaly sílu kapitálu, která měla připomínat středověkou…

detail

Zámek Brtnice

Zámek vznikl přestavbou hradu započatou Zdeňkem z Valdštejna. Rekonstrukce byla dokončena až jeho synem Hynkem roku 1593. V té době vznikly renesanční arkády, které jsou dílem italského architekta Baltazara Maggi de Ronio. Hynek také nechal vystavět zámecký kostel s rodinnou hrobkou. Po porážce…

detail

Zámek Býchory

Novogotický zámek postavený v roce 1865 Františkem Horským z Horskýsfeldu dle návrhu architekta Moritze Hinträgera. Zámek od počátku devadesátých let chátrá. V zámku se v roce 1914 narodil světoznámý dirigent Rafael Kubelík. V současnosti prázdný a na prodej, cena zámku je v součastnosti (září 2007…

detail

Zámek Lázně Bělohrad

Na místě zámku kdysi stávala dřevěná tvrz Koštofrank. Jan Škopek z Bílých Otradovic ji přestavěl ve tvrz kamennou, pro jejíž bílé zdi ji poddaní nazývali Bílým hradem-Bělohradem, z čehož vznikl název města. V barokní zámek nechal tvrz přestavět Berthold Vilém z Valdštejna. Přestavbu vedl stavitel…

detail

Hotel Merkur

Jedná se o bývalý hotel Merkur. Poté co přestal sloužit k hotelovým účelům, vznikla zde velice problématická černá ubytovna. Ubytovna byla ke konci roku 2014 (možná 2015) zrušena a nyní je v majetku města a čeká na využití.Na budově je pamětní deska, která upozorňuje, že v místech hotelu stál dům…

detail

Přádelna Fezko

2011 - Do tohoto roku fungovala v budově výroba kožešin. 1938 - Budova přádelny byla postavena roku 1938. Nahradila původní vyhořelé přádelní haly. Stavba byla provedena Podnikatelstvím staveb Strakonice, arch. Čeňkem Prokopem a stavebním inženýrem Ladislavem Prokopem. Budova ve funkcionalistickém…

detail

BD Dejvická 184

Bytový dům má projít v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí s plánovaným termínem dokončení v roce 2018. Letos by městská společnost SNEO, a. s. ráda dokončila změnu územního rozhodnutí a následně získala stavební povolení. Původně se předpokládalo, že rekonstrukce bude zahrnovat také výstavbu…

detail

Chata Kořenov 29

Typická horská chata, stále ještě zachovalá

detail

Vila továrníka Spira

Bývalá vila továrníka Spira, poté hotel Golf, hotel Green, dnes prázdné. V majetku obce.

detail

Zámek Dřínov

Existence tvrze se dokládá již roku 1414, kdy odsud majitel podnikal přepady okolních usedlostí. V letech 1653-1667 buď Skrbenští z Hříště nebo Přepysští z Rychmburka přestavěli tvrz na menší renesanční zámeček, jehož základy budou ukryty v dnešním východním a jižním křídle. Dílem Walderodů, kteří…

detail

Zámek Dobrohoř

Ves Dobrohoř (zvaná dříve Egerbeř) je poprvé připomínána jako příslušenství hradu Landštejna roku 1487. Součástí landštejnského panství a později fideikomisního statku byla Dobrohoř až do moderní doby. Minimálně od 18. století zde existoval poplužní dvůr spravovaný po opuštění hradu ze Starého…

detail

Dětský tábor Maxov

Zchátralý areál rekreačního střediska v Maxově u Radvance

detail

Výrobní haly dolu Mikšov - Kaňon

V katastru obce Leštinka se na poměrně malé rozloze nacházelo několik velkých lomů, kde se prováděla těžba žulového kamene. Do těchto lomů docházeli pěšky a na kolech dělníci ze širokého okolí. Jedním z největších lomů byl lom Mikšov. Později zvaný „Kaňon“. Těžba kamene se stále zvyšovala a byla…

detail

Bytový dům Chrastavská 267

Nevyužívaný bytový dům.

detail

Přádelna bavlny Slaný - Benar

Přádelna bavlněné příze ve Slaném byla založen v r. 1836. Od r. 1874 byla majetkem firmy Basch a de Liser z Havru. Původní továrnu v Ouvalově ulici zničil v r. 1900 požár. V r. 1903 nechal postavit baron Honoré de Lieser novou moderní přádelnu v Kvíčku. Po jeho smrti v r. 1914 ji koupila společnost…

detail

Masokombinát Kladno

Když se na Kladně řeklo "Masokombinát", dostala se Vám vždy stejná odpověď. Budova dříve sloužil jako ubytovna pro zaměstnance podniku Masokombinát Kladno, poté sloužila jako ubytovna, a posléze se z ní stalo ghetto, byla jedním ze symbolů sociálně vyloučených lokalit v Česku. Přežívala zde rómská…

detail

Trunečkův mlýn

Zřícenina vodního mlýna rodiny Trunečků, která ho vlastnila od počátku 19. století do konce 2. světové války. Mlýn byl jedním ze sedmi mlýnů postavených na poměrně krátkém Dalejském potoce. V letech 1910–1911 byl mlýn přestavěn na válcový a vodní kolo nahradila Francisova vodní turbína. Později v l…

detail

Obora Vysokých škol

Jedná se o bývalou oboru Vysokých škol, dnes dlouhodobě neobydleno.

detail

Textilana Liberec

Bývalý areál textilní továrny Textilany. V letech 2003 až 2004 byl celý areál zbourán. Zůstává poslední budova, která je prázdná, spodní patro zazděné a z části oplocené.

detail

Hotel Na Růžku

1902 -v tomto roce byl secesní hotel postaven Stavěla ho Marie Vondráková-Stoklasová, rozená Holcová z mlýna v Urbanově. Je jednou z nejcennějších staveb v lokalitě. Dle architektů byl zde totiž postaven jako první, a tak předurčil tvář této části města. 2016 - Architekti a projektanti se spolu s…

detail

Freyův dvůr

Historie - První zmínka o Vysočanech samotných pochází z roku 1239, kdy Václav I. daroval témuž konventu 128 vsí a mezi nimi i Vysočany. Kladrubští benediktíni však posléze začali takto nabytý majetek po částech prodávat, což zapříčinilo velikou rozmanitost vlastnických vztahů. Ve Vysočanech se v…

detail

Bytový dům Plzeňská 794

Na plánu je rekonstrukce, viz odkazy.

detail

Seninský mlýn

Známý též jako Miláků mlýn.

detail

Pivovar Vsetín

Historie pivovaru sahá až do 17. století. Vsetínský pivovar je v zemských deskách zmiňován už v roce 1610 jako součást vsetínského panství, které tehdy patřilo Albrechtovi z Valdštejna a Lukrecii Nekešové. V tuto dobu pivovar již fungoval a tak skutečný rok založení zůstává záhadou. Provoz pivovarů…

detail
1 21 30 31 32 33 34 35 36 41 61 81