Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 29 56 61 62 63 64 65 66 67 84 111
Počet objektů v databázi: 3323

BD Zlatnická 21

2017 - Prázdný panelový dům na nechvalně proslulém mosteckém sídlišti Chanov. Původní vchod do budovy je zazděný, jediný přístup dovnitř je skrz kostry balkónů na zadní straně. Objekt je v naprosto dezolátním stavu, jeho oprava by byla velmi pravděpodobně nemožná. Vedlejší vchod (č.p. 23) také není…

detail

Usedlost Javornice 9

V areálu této zemědělské usedlosti čp. 9 se nachází objekt pozdně gotické patrové sýpky se strmým sklonem střechy a obloučkově tvarovaným štítem. Sýpka je z počátku 16. století a má ve dvorní fasádě okno s gotickým sedlovým ostěním, které je pravděpodobně přenesené z hradu Helfenburk. Památkově…

detail

Hostinec Dub

Cena: dohodou
detail

Dvůr Milešov

Doba vzniku areálu není přesně známa, předpokládá se zahájení za Karla Kašpara Kaplíře kolem roku 1649, kdy byl rušen starý dvůr a nový založen pod zámkem. Dostavba proběhla v roce 1661 za Zdeňka Kašpara Kaplíře. Dokončen byl na přelomu 19. a 20. stol.

detail

Dvůr Kladruby

Původně středověký dvůr, obnovený na konci 17., přestavovaný v polovině 18. a na počátku 19. století s dochovanými hlavními objekty a s cennými stavebními konstrukcemi včetně detailů. Památkové kvality a vypovídací účinek hospodářského dvora zvýrazňuje vazba na premonstrátský Klášter Teplá a na…

detail

Dvůr Lvová

Podle dochovaných písemných pramenů byl zděný hospodářský dvůr vystavěn v letech 1737-1739 na místě bývalého poplužního dvora. V 90. letech 20. století došlo pro havarijní stav k jeho demolici. Na místě zůstalo pouze několik fragmentů. 

detail

Dvůr Nahý Újezdec

Hospodářský dvůr při tvrzi a pak při zámku, po demolici zámku v r. 1964 jediný pozůstatek zámeckého areálu. Zajímavým a ojedinělým příkladem spojení hospodářského a technického objektu je stodola s polygonálním křídlem, určeným původně pro žentour (volně stojící obdoba žentouru stojí v Nedražicích)…

detail

Dvůr Trhomné

Bývalý dvůr z 18. století, rozšiřovaný průběžně v 2. polovině 19. století a ve 20. století upravovaný. Usedlost v minulosti známá pod místním pojmenováním "Krajdlovna" podle posledního majitele, podle výpovědi pamětníků sloužila jako soukromá jatka (porážka dobytka).

detail

6. ZŠ Kamenná

Nejmladší základní škola v Chomutově, otevřená v roce 1984, která v důsledku optimalizace školství zanikla v roce 2004.

detail

Lusthaus - lovecký letohrádek

Barokní letohrádek byl pravděpodobně vystavěn v polovině 18. století spolu se zámečkem Svatý Hubert Černíny z Chudenic. Původní využití je nejasné, pravděpodobně však sloužil k odpočinku šlechty během honů. Později byl využíván jako skladiště potravy pro zvěř. Po roce 2000 prošel částečnou…

detail

Johann Liebieg & Co., přádelna bavlny

Částečně využívána jako sklad nedaleké pily.

detail

Pivovar Jetřichovice

Cena: 25 000 000 Kč
detail

Opuštěné objekty

Tyto dvě budovy zjevně chátrají hodně dlouho. Nepodařilo se mi bohužel zjistit co to dříve bylo.

detail

Dvůr Pšov

Statek je postaven v empírovém slohu. Nachází se na obdélném pozemku, má třístranou dispozici. V čele parcely, obrácené do návsi, stojí velkorysý obytný dům. V severní části areálu jsou hospodářské budovy a sušárna. Parcelu od západu uzavírá stodola. 9/2017 - na katastru nemovitostí zápisy:Exekuční…

detail

Dvůr Pšov 22

Cena: 600 000 Kč
detail

Dvůr Čejkovice

Zemědělská usedlost je tvořena obytným patrovým domem obdélné dispozice a hospodářskými budovami s chlévy a sušárnami, pochází z přelomu 18. a 19. století. Celý areál je obehnán oplocením a vjezd do dvora rámuje masivní zdobená kamenná brána.

detail

Dvůr Zlovědice

Areál usedlosti je v pohledu z ulice charakterizován štítem obytného domu a bránou. Chráněné budovy tvoří společně v řadě do hloubky dvora protáhlý obdélný půdorys. Napravo východně od brány stával výminek, ze kterého se zachovala jen jedna obvodová zeď.

detail
1 29 56 61 62 63 64 65 66 67 84 111