Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 19 36 54 61 62 63 64 65 66 67 71
Počet objektů v databázi: 2114

Vila Na Černé hoře 17

Vila byla roku 2016 odstraněna. 

detail

Sýpka Jankovcova

Objekt bývalé sýpky z počátku minulého století. Nosný systém sýpky tvoří mohutný sloupový železobetonový skelet. Objekt se skládá z jdenoho podzemního a sedmi nadzemních podlaží.  V roce 2017 začala rekonstrukce a přestavba bývalé sýpky na rezidenci Jankovcova. Při úpravě na budoucí využití jsou…

detail

RD Sobotecká 226

Objekt bývalé masny. Společnost Bluebee s.r.o. vlastní v okolí rozsáhlé území, viz LV v galerii.

detail

Zámek Bolechovice

První zmínka o vsi je z roku 1381, kdy zemřel Markvart z Bolechovic. Dále jsou zmiňováni Vykéř z Bolechovic (jako příznivec podjednou) v roce 1423 a Jindřich z Bolechovic v roce 1448 a 1450 (příznivec strany poděbradské). Na začátku 16. století patřila tvrz Janu Žehartovi z Nasevrk, který ji…

detail

Vila Třeboutice 54

Funkcionalistická vila na kraji vesnice Třeboutice, několik kilometrů východně od města Litoměřice. Prázdná od povodní v srpnu 2002.

detail

Dvůr Vycherov

10/2017 - na katastru nemovitostí zápisy Zahájení exekuce - Bouma Věroslav, Zástavní právo smluvní, Zástavní právo soudcovské a Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

detail

BD Gluckova 246

Prázdný panelový dům na litvínovském sídlišti Janov. Celý dům je prázdný, okna v prvních dvou podlažích jsou zazděna.

detail

BD Gluckova 245

Prázdný panelový dům na litvínovském sídlišti Janov. Okna prvních dvou podlaží jsou zazděna.

detail

BD Zlatnická 21

Prázdný panelový dům na nechvalně proslulém mosteckém sídlišti Chanov. Původní vchod do budovy je zazděný, jediný přístup dovnitř je skrz kostry balkónů na zadní straně. Objekt je v naprosto dezolátním stavu, jeho oprava by byla velmi pravděpodobně nemožná. Vedlejší vchod (č.p. 23) také není v…

detail

Usedlost Javornice 9

V areálu této zemědělské usedlosti čp. 9 se nachází objekt pozdně gotické patrové sýpky se strmým sklonem střechy a obloučkově tvarovaným štítem. Sýpka je z počátku 16. století a má ve dvorní fasádě okno s gotickým sedlovým ostěním, které je pravděpodobně přenesené z hradu Helfenburk. Památkově…

detail

Hostinec Dub

Před rokem 1948 v majetku rodiny Hanušových, kterým patřil i zdejší dům čp. 27, zámek Ohraženice v Ratibořských horách a prvorepubliková vila na Vinohradech čp.1862. Rodina Hanušových měla v Dubu řeznictví a pan Hanuš byl velmi zdatný obchodník, kterému se dařilo.  Základem hostince bylo pouze…

detail

Dvůr Milešov

Doba vzniku areálu není přesně známa, předpokládá se zahájení za Karla Kašpara Kaplíře kolem roku 1649, kdy byl rušen starý dvůr a nový založen pod zámkem. Dostavba proběhla v roce 1661 za Zdeňka Kašpara Kaplíře. Dokončen byl na přelomu 19. a 20. stol.

detail

Dvůr Kladruby

Původně středověký dvůr, obnovený na konci 17., přestavovaný v polovině 18. a na počátku 19. století s dochovanými hlavními objekty a s cennými stavebními konstrukcemi včetně detailů. Památkové kvality a vypovídací účinek hospodářského dvora zvýrazňuje vazba na premonstrátský Klášter Teplá a na…

detail

Dvůr Lvová

Podle dochovaných písemných pramenů byl zděný hospodářský dvůr vystavěn v letech 1737-1739 na místě bývalého poplužního dvora. V 90. letech 20. století došlo pro havarijní stav k jeho demolici. Na místě zůstalo pouze několik fragmentů. 

detail

Dvůr Šumná

Lehce obdélný, průjezdný dvůr pod hradem Šumburk pochází z 18. stol.. Na východní straně se nachází samostatná budova stájí. Je spojena zdmi, dříve s branami, se západním objektem o půdorysu U. Dnes jsou objekty bez střech, jde spíše o zříceniny.

detail

Dvůr Nahý Újezdec

Hospodářský dvůr při tvrzi a pak při zámku, po demolici zámku v r. 1964 jediný pozůstatek zámeckého areálu. Zajímavým a ojedinělým příkladem spojení hospodářského a technického objektu je stodola s polygonálním křídlem, určeným původně pro žentour (volně stojící obdoba žentouru stojí v Nedražicích)…

detail

Dvůr Trhomné

Bývalý dvůr z 18. století, rozšiřovaný průběžně v 2. polovině 19. století a ve 20. století upravovaný. Usedlost v minulosti známá pod místním pojmenováním "Krajdlovna" podle posledního majitele, podle výpovědi pamětníků sloužila jako soukromá jatka (porážka dobytka).

detail
1 19 36 54 61 62 63 64 65 66 67 71