Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 17 33 49 61 62 63 64 65
Počet objektů v databázi: 1931

Usedlost Hrabovka Trocnovská 1/2

Vinice Červený lis byly na území kolem dnešní Trocnovské ulice od paty Vítkova po Wilsonovu třídu. Venkovská usedlost u Husitské ulice směrem k Armádnímu muzeu zde stála od roku 1730 a je nejstarším obytným domem na Žižkově. V roce 1850 přestavěna a využívána jako zahradní restaurace. Při stavbě…

detail

Dům u továrny

Dům stojící na území bývalých sudet, v obci Mostek (něm. Mastig). Postavený byl někdy na začátku 20. století, nejspíše krátce po výstavbě nedaleké tkalcovny bavlny (postavena r. 1903). Na starých pohlednicích je budova popsána jako "Herrenhaus", tedy zámeček, nebo panské sídlo. Po válce mohl…

detail

Slabův, Štěpánkův mlýn

Několik desítek metrů od náměstí v Jistebnici, v Sedlecké ulici stojí zbytek mlýna s pestře vymalovaným štítem. Před časem tragicky zahynul jeho poslední majitel a obyvatel Vilda Štěpánek, svérázná místní postava.

detail

Dvůr Lhotice

Mimořádná hospodářská stavba v rámci celé ČR. Dvůr je postaven na dvouose symetrickém osmibokém půdorysu, vytvořeném pronikem šestiúhelníka a čtverce o průměru cca 120 m. Skládá se z dvojice trojkřídlých budov propojených zdmi s pilířovými branami. Hlavní budova, zastropená valenými klenbami se…

detail

Dvůr Pachouň

Dvůr na místě středověké grangie (speciální velký hospodářský dvůr řádu cisterciáků, zároveň nástroj kolonizace odlehlých neosídlených území) kláštera Hradiště, barokní výstavba, výrazné úpravy v 19. století.

detail

Dvůr Nekmíř

Na sklonku 70. let 19. století proběhla modernizace dvora, kde starší budovu nahradily postupně stavěné nové chlévy s pícnikovými polopatry větranými kruhovými otvory nebo štěrbinami. Chlévy dělí na dvě části převýšený obročník, vytvářející výrazné střední rizality. Interiéry s pozoruhodným…

detail

Zámek Kaceřov

Kaceřovských zámek byl založen někdy kolem roku 1770 Karlem Antonínem Perglárem z Perglasu. Při výstavbě nového objektu byly použity zbytky starší tvrze, doplněné do tvaru téměř pravidelného čtverce. Jeho stěny byly zdobeny mezipatrovou a korunní římsou, okna přízemí měla prosté maltové rámce, ale…

detail

Zámek Kaceřov

V polovině 16. století ho na místě bývalé tvrze nechal postavit Florián Gryspek z Gryspachu a jde o jeden z prvních renesančních zámků u nás. V průběhu let vyhořel, část objektu byla využívána jako škola, hrálo se zde divadlo, později sloužil hospodářským účelům. Po požáru v roce 1912 byl objekt…

detail

Vila Valčíkova 18

Vilu vlastní kontroverzní podnikatel Jan David Horsky, Rakouský podnikatel českého původu Jan David Horsky spolu s manželkou v roce 2000 například koupil od města Děčín za 15 milionů korun patnáct činžovních domů. V roce 2003 koupil za 400 tisíc také zničené domy v ulici Na Nivách v Ústí, ve…

detail

Vila Na Černé hoře 17

Vila byla roku 2016 odstraněna. 

detail

Sýpka Jankovcova

Objekt bývalé sýpky z počátku minulého století. Nosný systém sýpky tvoří mohutný sloupový železobetonový skelet. Objekt se skládá z jdenoho podzemního a sedmi nadzemních podlaží.  V roce 2017 začala rekonstrukce a přestavba bývalé sýpky na rezidenci Jankovcova. Při úpravě na budoucí využití jsou…

detail

RD Sobotecká 226

Objekt bývalé masny. Společnost Bluebee s.r.o. vlastní v okolí rozsáhlé území, viz LV v galerii.

detail

Zámek Bolechovice

První zmínka o vsi je z roku 1381, kdy zemřel Markvart z Bolechovic. Dále jsou zmiňováni Vykéř z Bolechovic (jako příznivec podjednou) v roce 1423 a Jindřich z Bolechovic v roce 1448 a 1450 (příznivec strany poděbradské). Na začátku 16. století patřila tvrz Janu Žehartovi z Nasevrk, který ji…

detail

Vila Třeboutice 54

Funkcionalistická vila na kraji vesnice Třeboutice, několik kilometrů východně od města Litoměřice. Prázdná od povodní v srpnu 2002.

detail

Dvůr Vycherov

10/2017 - na katastru nemovitostí zápisy Zahájení exekuce - Bouma Věroslav, Zástavní právo smluvní, Zástavní právo soudcovské a Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

detail

BD Gluckova 246

Prázdný panelový dům na litvínovském sídlišti Janov. Celý dům je prázdný, okna v prvních dvou podlažích jsou zazděna.

detail

BD Gluckova 245

Prázdný panelový dům na litvínovském sídlišti Janov. Okna prvních dvou podlaží jsou zazděna.

detail

BD Zlatnická 21

Prázdný panelový dům na nechvalně proslulém mosteckém sídlišti Chanov. Původní vchod do budovy je zazděný, jediný přístup dovnitř je skrz kostry balkónů na zadní straně. Objekt je v naprosto dezolátním stavu, jeho oprava by byla velmi pravděpodobně nemožná. Vedlejší vchod (č.p. 23) také není v…

detail

Usedlost Javornice 9

V areálu této zemědělské usedlosti čp. 9 se nachází objekt pozdně gotické patrové sýpky se strmým sklonem střechy a obloučkově tvarovaným štítem. Sýpka je z počátku 16. století a má ve dvorní fasádě okno s gotickým sedlovým ostěním, které je pravděpodobně přenesené z hradu Helfenburk. Památkově…

detail

Hostinec Dub

Objekt bývalého hostince v obci Dub, dlouhodobě nevyužitý, nabízen k prodeji, viz odkazy. Objekt je zabezpečen. 

detail

Dvůr Milešov

Doba vzniku areálu není přesně známa, předpokládá se zahájení za Karla Kašpara Kaplíře kolem roku 1649, kdy byl rušen starý dvůr a nový založen pod zámkem. Dostavba proběhla v roce 1661 za Zdeňka Kašpara Kaplíře. Dokončen byl na přelomu 19. a 20. stol.

detail
1 17 33 49 61 62 63 64 65