Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2
Počet objektů v databázi: 49

Borůvkovo sanatorium

Dvojdům (č 1607/63 a 1627/61), všeobecně známý jako tzv. Borůvkovo sanatorium. Domy z roku 1882 byly postaveny odděleně. V domě č. 61 si otevřel sanatorium přední český gynekolog MUDr. Jaroslav Hausman (1872-1923), mj. zakladatel cyklistického a později hlavně fotbalového klubu SK Slavia Praha. …

detail

Beniesova vila

Kubistickou vilu v Lysé nad Labem - Litoli nechal pro svou dceru postavit místní cukrovarník Michael Benies v roce 1913. Návrhu se ujal architekt Emil Králíček (jistě znáte pražský Palác Diamant), údajně se na přání vlastníka inspiroval motivem krystalizace cukru. Jedná se o jednu z prvních staveb…

detail

Škroupův dům

Škroupův dům v Osicích. V roce 2018 se rozhodl Královéhradecký kraj financovat opravy domu (15 milionů Kč). Po ukončení oprav (2019) bude dům předán Muzeu východních Čech, které se domluví s Osicemi na dalším užívání.   

detail

Hotel Košek

Hostinec naproti vlakové stanice Světlá nad Sázavou. 25. srpna 1921 zde z vlaku z Prahy vystoupili malíř Jaroslav Panuška a spisovatel Jaroslav Hašek. Navštívili protější hotel Košek a následně se vydali na Lipnici, kde spisovatel dále tvořil.

detail

Kostel sv. Markéty v Loukově

Kostel ze 14. století, kde se dochovaly středověké nástěnné malby. Ves Loukov zanikla, o kostel se však stará sdružení Přátelé podlipnických kostelů, které jej postupně opravuje a pořádá v něm různé duchovní a kulturní akce.

detail

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Kostel vznikl někdy po roce 1300, původně byl zasvěcen sv. Janu. Zachovaly se zde nástěnné malby ze 14. století. O kostel se starí sdružení Přátelé podlipnických kostelů, které zde pravidelně pořádá komentované prohlídky.

detail

Kostel sv. Jiří v Řečici

Lidová gotická stavba vyzdobená rustikálními malbami, později nepatrně barokně upravován. Pochází pravděpodobně již z první poloviny 14. stol. Opevněný kostel s dodnes patrným obranným valem. (mapy.cz) O kostel pečuje sdružení Přátelé podlipnických kostelů.

detail

Kaple Navštívení Panny Marie

Centrální osmiboká kaple z r. 1662 byla renovována r. 1742. Je kryta přílbovou střechou, zevnitř s imitovanou kupolí. Fasádu má členěnu lizénami, okna ve tvaru termálních s drobným dělením. Menší patrový přístavek má valbu se sanktusníkovou zvoničkou.(Památkový katalog) V současnosti v majetku…

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Památkový katalog: anotaceMonumentální barokní poutní chrám v horské krajině, těžce zdevastovaný ve 2. pol. 20. století a postupně obnovovaný na přelomu 20. a 21. století. dějinyMonumentální barokní stavba vystavěná v letech 1723 - 1733 nákladem hraběte Jana Karla Nostitz-Rhieneck, majitelem…

detail

Kostel sv. Petra a Pavla

Vesnice uvnitř bývalého vojenského prostoru, kostel sloužil jako sklad, čímž chátral. Od r. 2002 je kostel převeden jako dar Nadaci pro děti, která jej spravuje a opravuje. Mělo by zde být vybudováno muzeum vysídlených obcí.

detail

Kostel sv. Jiří Mučedníka

Původně gotický dřevěný kostel je zmiňován v polovině 14. stol. Současná svatyně pochází z r. 1773. Jednolodní barokní stavba. Hlavní oltář z r. 1773. Postranní oltáře a kazatelna byly pořízeny r. 1827. Na počátku 21. stol. prošel zchátralý objekt rozsáhlou rekonstrukcí. (mapy.cz)

detail

Kostel sv. Anny

Původní zámecká kaple v Paliči byla přestavěna na pozdně barokní kostel. v letech 1751 - 1756. Ten byl dále rošířen v roce 1840 o čtvercovou klasicistní věž. Od poloviny 20. století kostel nebyl udržován a od 70. let kostel byl bez využití a chátral. Od podzimu 2014 se snaží spolek "Život na Dyleň"…

detail

Kostel sv. Jiří

Vybudován v polovině 14. stol., r. 1796 zasažen požárem, dochovala se pouze klenba presbytáře a sakristie. Při přestavbě v r. 1800 regotizován. Zchátralý objekt je postupně rekonstruován. V roce 2012 byly v kostele umístěny sochy Jakuba Hadravy. Duchové v lavicích lákají pozornost turistů a…

detail

Kostel sv. Bartoloměje

Původně pozdně románský kostel byl v 18. století barokně přestavěn. Kostel je jednolodní, obdélný, s mírně obdélným presbytářem a stejně dlouhou, mírně obdélnou sakristií po severní straně. Západní dřevěná kruchta, dnes již odstraněná, byla prohnutá a nesena na pilířích a opatřena kuželkovou…

detail

Kostel sv. Linharta

Kostel svatého Linharta je jedinou dochovanou stavbou z bývalé vesnice Mušov, která byla zatopena při budování Novomlýnských nádrží. Románský kostel byl na tomto místě vystavěn již ve 13. století. V následujících staletích prošel několikrát přestavbou. Současný kostel má novogotickou podobu, kterou…

detail

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel v zaniklé vesnici Maria - Stock. Jednolodní barokní kostel s obdélníkovým presbytářem a monumentálním dvouvěžovým průčelím vybudovaný v letech 1736-1738 stavitelem Johannem Schmiedem z Útviny na místě poutní kaple pro markraběte Ludvíka Jiřího z Baden-Badenu. Od r. 1717 zde umístěn "zázračný…

detail

Hrobka rodiny Botschen

Secesní kaple s věží postavena v letech 1899-1900 představuje rodinou hrobku Friedricha Wilhelma Botschena. Od roku 1945 začala hrobka chátrat a stala se také několikrát obětí vandalů. V současné době je stále v žalostném stavu. (mapy.cz) O záchranu se nyní snaží skupina nadšenců.

detail

Kostel Narození Panny Marie

Kostel je kryrskou dominantou, bohužel v současné době natolik zchátralou, že nemůže sloužit svému účelu. První zmínka o kostele pochází z roku 1384, vysvěcen byl v roce 1418. Původní gotický kostel byl přestavěn. Dnešní podoba je barokní z roku 1722, další přestavby následovaly v roce v 18.-19.…

detail

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel byl vybudován v l. 1751-53 pravděpodobně F. M. Kaňkou. Patří k němu i kaple, postavená nad studánkou, na místě původní dřevěné z r. 1670. Šlo o svatojakubské poutní místo. Obě budovy jsou opatřeny výraznými štíty. Stav objektů je havarijní.

detail

Kostel sv. Havla

Zbudován kolem poloviny 13. stol. v raně gotickém slohu, později přestavován a přistavěna kostelní věž. Při rekonstrukci byly odhaleny gotické nástěnné malby ze 13. a 14. stol.

detail

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Siřemský kostel ze druhé poloviny čtrnáctého století byl v roce 1747 zbořen a o tři roky později ho nahradil nový kostel postavený v barokním slohu. Před rokem 1989 bylo naplánované jeho zboření, ke kterému sice nedošlo, ale devastaci se zabránit nepodařilo. V roce 2007 vznikl projekt spojovaný s…

detail

Starokatolický kostel

Kostel, stojící na zalesněné vyvýšenině, byl postaven v roce 1934 starokatolickou církví. Po odsunu německého obyvatelstva připadl československé církvi husitské a v roce 1958 pravoslavné církvi. Nějakou dobu fungoval jako depozitář muzea v Děčíně. Od požáru v roce 1989 je kostel opuštěn a chátrá.…

detail

Kostel Všech svatých

Patří do broumovské skupiny barokních kostelů. Současný kostel byl zbudován v letech 1722-26, stavbu provedl Kilián Ignác Dientzenhofer podle návrhu svého otce. Jednolodní stavba má půdorys ve tvaru silně protáhlého osmiúhelníka, který je na jedné straně prodloužen o presbytář a sakristii a na…

detail

Kaple sv. Barbory

Barokní kostel nechal zbudovat hrabě Adam Trautsmandorf v letech 1717-24. Jednolodní stavba na křížovém půdorysu s dvěma bočními kaplemi. Po r. 1945 začal objekt chátrat, vnitřní zařízení bylo vykradeno. O kostel se stará spolek Syndicus Hereditas.

detail

Kostel sv. Vavřince

Raně gotický kostel, který prošel barokní přestavbou. Od 60. let nevyužitý a chátral. V 90. letech místní iniciují jeho záchranu a postupně realizují jeho opravu.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vrcholně barokní kostel z r. 1738. V polovině 70. let se zde konala poslední mše, od té doby kostel chátral. Na konci 80. let opravena střecha věže, v r. 2006 pak zbytek střechy.

detail

Kostel svatého Michaela archanděla

První dřevěný kostel sv. Michaela archanděla je zmiňován již v roce 1384. Tento kostel byl vypálen husity v roce 1429. Druhý kostel vznikl snad mezi lety 1520 až 1530. Od roku 1591 kostel sloužil evangelíkům. V roce 1629 byl opět vrácen katolické církvi. Po roce 1784, kdy byl vysvěcen současný…

detail

Červený kostel

Neogotická sakrální stavba vybudovaná v letech 1904-1905 z glazurovaných cihel. Postaven podle projektu arch. Waldemara Kandlera. Po r. 1945 zkonfiskován a dán k dispozici Církvi československé husitské. V současné době je objekt ve zdevastovaném stavu. (mapy.cz)

detail

Evangelický kostel

Kostel postavený v letech 1902-1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evangelíků. V r. 2007 byl prodán soukromé osobě.

detail
« 1 2